Aanmelding lidmaatschap

Ben je een groene BOA of bezig met je diploma’s? Word dan lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht ; een vakvereniging met vele voordelen. Om er een aantal te noemen: het verenigingsblad de Jachtopzichter en interessante presentaties tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering op Nationaal Park de Hoge Veluwe;  tijdens de Nederlandse Jachtmanifestatie op de Bosweide te Apeldoorn. Bovendien steun je al je collega’s door lid te worden, want samen maken we ons sterk voor groene belangen!

De contributie voor het lidmaatschap als regulier lid bedraagt € 65,00 op jaarbasis.
De contributie voor het lidmaatschap als buitengewoon lid bedraagt € 45,00 op jaarbasis.
Zie de statuten, artikel 4, 5 en 6, voor de lidmaatschapsregels.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@natuurtoezicht.nl of telefoonnummer 06 – 574 44 047

Aanmeldformulier

Uw naam (verplicht)

Uw voornamen (verplicht)

Geboorteplaats (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Geslacht (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)
  >>Check je postcode

Uw woonplaats (verplicht)

Uw land (verplicht)

Uw provincie (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht):

Uw e-mailadres (verplicht)

Gelieve mij in te schrijven op de berichtenservice (verplicht): janeen

Uw IBAN-bankrekeningnummer (verplicht)
  >> Check je IBAN-code

Uw BIC-bankcode (verplicht):
  >> Zoek de BIC-code op.

Bij deze machtig ik de KNVvN tot wederopzegging de jaarlijks verschuldigde contributie van mijn bank- of girorekening af te schrijven (verplicht): akkoordniet-akkoord

Uw beroep (verplicht)

heeft u een BOA-getuigschrift (verplicht)

datum akte beëdiging BOA:

nummer akte beëdiging BOA:

Binnen welke gemeente ligt uw terrein van toezicht

Oppervlakte toezichtsgebied

Globale aanduiding van het gebied

Namens wie houdt u daar toezicht

Heeft u een dienstverband
janee

Opgave voor ambtjubileum?)