Lidmaatschap

SEPA-machtiging

Ondervind u Problemen met de SEPA-machtiging? Heeft u een nieuwe SEPA-machtiging nodig?

>> Maak een nieuwe SEPA-machtiging aan.

Afmelding

Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch met een kalenderjaar verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 december gemeld te worden.

>> Online opzegging

Aanmelden als nieuw lid

Ben je een groene BOA of bezig met je diploma’s? Word dan lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht ; een vakvereniging met vele voordelen. Om er een aantal te noemen: het verenigingsblad de Jachtopzichter en interessante presentaties tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering op Nationaal Park de Hoge Veluwe;  tijdens de Nederlandse Jachtmanifestatie op de Bosweide te Apeldoorn. Bovendien steun je al je collega’s door lid te worden, want samen maken we ons sterk voor groene belangen!

De contributie voor het lidmaatschap als regulier lid bedraagt € 65,00 op jaarbasis.
De contributie voor het lidmaatschap als buitengewoon lid bedraagt € 45,00 op jaarbasis.
Zie de statuten, artikel 4, 5 en 6, voor de lidmaatschapsregels.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@natuurtoezicht.nl of telefoonnummer 06 – 574 44 047

Wanneer u onderstaand formulier invult, ontvangt u via e-mail een ingevuld SEPA-machtiging voor de inning van uw lidgeld. Gelieve deze machtiging uit te printen, te ondertekenen en per post te verzenden naar Secretariaat KNVvN, Beulakerweg 65, 8355AC Giethoorn.

Online aanmelding lidmaatschap

Uw naam (verplicht)

Uw voornamen (verplicht)

Geboorteplaats (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Geslacht (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)
  >>Check je postcode

Uw woonplaats (verplicht)

Uw land (verplicht)

Uw provincie (verplicht)

Uw telefoonnummer:

Uw e-mailadres (verplicht)

Gelieve mij in te schrijven op de berichtenservice: janeen

Uw IBAN-bankrekeningnummer (verplicht)
  >> Check je IBAN-code

Uw BIC-bankcode (verplicht):
  >> Zoek de BIC-code op.

Uw beroep (verplicht)

heeft u een BOA-getuigschrift (verplicht)

datum akte beëdiging BOA:

nummer akte beëdiging BOA:

Binnen welke gemeente ligt uw terrein van toezicht (verplicht)

Oppervlakte toezichtsgebied (verplicht)

Globale aanduiding van het gebied (verplicht)

Namens wie houdt u daar toezicht (verplicht)

Heeft u een dienstverband (verplicht)
janee

Opgave voor ambtjubileum? (verplicht)

Kort nadat u op verzenden geklikt heeft, ontvangt u via e-mail met in bijlage de sepamachtiging. Gelieve deze machtiging uit te printen, te ondertekenen en per post te verzenden naar Secretariaat KNVvN, Beulakerweg 65, 8355AC Giethoorn.

Vind u onze e-mail niet in uw mailbox, kijk dan even in de spambox.