Algemeen

Position Paper LTO, FPG, Jagersvereniging: Naar een duurzaam wildbeheer in Nederland

Geplaatst

Het huidige systeem van het voorkomen en vergoeden van faunaschade behoeft dringend verbetering, want schadebedragen nemen jaarlijks toe, de bereidheid van de overheid om tegemoetkomingen te blijven betalen neemt af en de juridische procedures stapelen zich op. 

>> lees verder