Algemeen

Minder weidevogels, uilen stabiel

Jaarlijks beschermen zo’n 1.200 vrijwilligers de Brabantse weidevogels en uilen. Samen met boeren en erfeigenaren wordt gewerkt aan broed- en voedselgelegenheid. De eerste balans over 2018 kan worden opgemaakt en laat een wisselend beeld zien bij de boerenlandvogels.

>> lees verder