Algemeen

In Nederland is 13% van het landoppervlak Natura 2000-gebied

In Nederland is 13% van het landoppervlak Natura 2000-gebied. Van die 13%, verdeeld over 166 gebieden, bestaat 7% uit zoet water, waaronder het IJsselmeer en het Markermeer. Het Natuurnetwerk Nederland omvat 16% van het landoppervlak – circa 680.000 hectare. De provincies willen dat het Natuurnetwerk Nederland in 2027 ongeveer 750.000 hectare bedraagt. De Natura 2000-gebieden vallen grotendeels binnen dit netwerk.

>> lees verder