Advertentietarieven ‘de Jachtopzichter’

Omvang Eénmalig Twee maal (1) Drie maal of vaker (1)
Kwart pagina
(¼ A4, portrait)
100 EUR 90 EUR 75 EUR
Halve pagina
(½ A4, landscape)
175 EUR 150 EUR 125 EUR
Hele pagina
(1 A4, portrait)
300 EUR 275 EUR 250 EUR
Achterpagina
(1 A4, portrait)
350EUR 325 EUR 300 EUR

 

(1) Bedrag per editie

Insteken van een folder, flyer, enzovoort: op aanvraag (i.v.m. portverhoging)
Voorwaarden: inhoud mag niet strijdig zijn met de doelstellingen/belangen van de KNVvN

Aanlevering: de advertentie dient in het juiste formaat digitaal aangeleverd te worden in een bestandsindeling welke door onze drukker bewerkt kan worden. De resolutie dient in drukwerk kwaliteit te zijn. Beoordeling vooraf door de drukker.
Advertenties kunnen digitaal worden aangeleverd via redactie@natuurtoezicht.nl