Donateur

Onze donateurs zijn zelf meestal geen BOA, maar werkgever of natuurliefhebber. Zij dragen het vak een warm hart toe en maken het mogelijk dat wij als vereniging steeds beter voor onze leden kunnen zorgen. We vragen een minimale donatie van € 25,00 per jaar. Ook bij onze donateurs valt het vakblad vier keer per jaar op de mat, met alle ins en outs op het gebied van natuurtoezicht.

Word donateur en draagt bij aan het toezicht en behoud van onze prachtige – beschermde en onbeschermde – groene gebieden.

De bijdrage voor het donateurschap bedraagt minimaal € 25,00 op jaarbasis. Een hoger bedrag mag uiteraard vrijblijvend. Zie de statuten, artikel 4, voor de regels omtrent doneren.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@natuurtoezicht.nl of telefoonnummer 06 – 574 44 047

Heeft u een e-mailadres, vul dan onderstaand formulier in en u ontvangt dan via e-mail een ingevuld SEPA-machtiging.
Heeft u geen e-mailadres, download dan een deels ingevulde SEPA-machtiging.

Gelieve deze machtiging uit te printen, te ondertekenen en per post te verzenden naar Secretariaat KNVvN, Beulakerweg 65, 8355AC Giethoorn.

volledige naam (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw postcode (verplicht)
 >>Check je postcode

Uw woonplaats (verplicht)

Uw land (verplicht)


Uw e-mailadres (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)


Uw IBAN bankrekeningnummer (verplicht)
 >>&Check je IBAN-code

Uw BIC bankcode (verplicht)


Bedrag:

Frequentie:


U ontvangt via e-mail een model sepamachtiging. Gelieve deze machtiging uit te printen, te ondertekenen en per post te verzenden naar Secretariaat KNVvN, Beulakerweg 65, 8355AC Giethoorn.

Vind u onze e-mail niet in uw mailbox, kijk dan even in de spambox.