Statuten en Huishoudelijk Reglement

Statuten

De nieuwe statuten van de KNVvN zijn conform zoals goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering op 27 september 2014 in Doorwerth.

>> Downloaden als een pdf-bestand

Huishoudelijk Reglement

Met het Huishoudelijk Reglement van Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht worden de statuten van de vereniging nader uitgewerkt en invulling gegeven aan de structuur van de vereniging.

U kunt hier de meest recente versie van het Huishoudelijk Reglement downloaden als een pdf-bestand.

>> Huishoudelijk reglement september 2014

Vernieuwd HR

Hierbij een link naar de conceptversie van het vernieuwde HR zoals uitgewerkt door de Commissie Tamminga.