Bestuur

Het bestuur

Op de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 23 juni 2018, kregen de kandidaat-bestuursleden die al voorgesteld werden op de Bijzondere Leden Vergadering van zaterdag 7 april 2018, unaniem het vertrouwen kregen van de aanwezige leden.

Rolf Overdiep

Voorzitter en Public Relations

Laura Kievit

Secretaris

Jaap van der Hiele

Penningmeester

Norbert de Groot

Vraagstukken BOA’s

Algemene Leden Vergadering

Het bestuur vergadert minimaal 1 x per twee maanden.

Jaarlijks wordt een landelijke Algemene Leden Vergadering gehouden in de maand juni.

De acht regio’s / afdelingen beleggen in de maand maart/april hun eigen Algemene Regio Bijeenkomst.

Contact

Voor vragen en/of informatie kunt u zich wenden tot:

Secretariaat KNVvN
Boendersweg 16
3295LB ‘s-Gravendeel
e-mail: secretaris@natuurtoezicht.nl
tel: 06 57 44 40 47

Contactformulier

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht