Nieuws

PHB mei en juni 2018

Bij voldoende interesse organiseert de KNVvN in mei en juni 2018, cursussen Module 1 en Module 2. De locaties ...

Slagingspercentages 2017 ExTH

De slagingspercentages van de in 2017 afgenomen examens ExTH zijn te vinden in het overzicht slagingspercentages 2017.

PHB BOA Domein 2 in Buren (Gelderland)

Op 13, 14, 20 en 21 april 2018 vind in De Willemshoeve in Buren (Gelderland) een cursusreeks Module 2 ...

Examen Sanctionerend Optreden Domein II Milieu

Voor het examen Sanctionerend Optreden Milieu is er nieuwe informatie beschikbaar over de opzet, de exameneisen en de casuïstiek. ...

Exameneisen praktijkexamens G&Bt en SO

Zoals in juli jl. gemeld, zijn door het uitblijven van de AMvB, per 1 januari 2018 de volgende exameneisen ...

Exameneisen Sanctionerend Optreden Domein II

Op de website van de EXTH – Exameninstelling Toezicht en Handhaving – werden de exameneisen PHB Sanctionerend Optreden gepubliceerd op hun ...

Nieuwe cursusdata PHB BOA DOMEIN 2 – MODULE 2

In januari lopen er 2 cursusreeksen in het kader van PHB BOA domein 2 – module 2: Oisterwijk in ...

Permanente Her- en Bijscholing

In het kader van de Permanente Her- en Bijscholing Domein 2 biedt de KNVvN momenteel al 3 cursusreeksen: in ...

Permanente Her- en Bijscholing Domein 2

In het kader van de Permanente Her- en Bijscholing Domein 2 start de KNVvN in december met een cursusaanbod ...

PHB BOA Domein 2 – Module 1

Op woensdag 3 mei begint de laatste cursus “PHB BOA Domein 2 – Module 1” van dit academiejaar. Deze ...

Posts Navigation